Дистанционни обучения

Компаниите за които
сме работили в сферата:

Дистанционни обучения

С развитието на света и все по-голямата необходимост да ценим всеки миг, виртуалната реалност е иновация при създаването на различни видове обучения. Те дават по-добрата опция за адаптация на различните поколения и полове. Като същевременно спестяват финансов и времеви ресурс на мениджърите и преподавателите, който е необходим за създаване на полезни обучения в дългосрочен аспект. Във видео обучението сме избрали да ви споделим какви възможности дават VR решенията, за да подобрят системата за обучение в браншове като промишленост, търговия, образование.

Виртуалната реалност е мощен инструмент в услуга на всички, които търсят еволюцията в сферата на обученията. Тя разполага с неограничени опции за обучение на служители, намиращи се на различни професионални нива: от хора, специализирани в дадена занаятчийска дейност, до такива - заемащи ръководни и мениджърски позиции. Виртуалната и добавената реалност ви позволяват да правите тренировъчни преживявания, които потапят персонала ви в интерактивна обучителна среда. С новите технологии може да обучите всички, дори такива кадри, намиращи се на отдалечени дестинации. По този начин ще спестите разходи за пътуване, нощувки, командировъчни и други, свързани с обучението.

На кого могат да бъдат полезни VR и AR услуги в тази сфера:

Мениджъри и специалисти човешки ресурси, които искат да подобрят процеса по внедряване на нови служители, както и обучаване на ръководни кадри в лидерски умения.

Мениджъри на компании с търговски структури, които искат да подобрят селинг и ъпселинг процесите си.

Предприемачи, които искат да внедряват стандарт за извършване на работа по определен начин.

Специалисти, които се занимават с обучения и искат да са в крак с иновациите.

Собственици на бизнеси, които искат да имат алтернатива на изпълнение на дейността си по време или извън Пандемия.

За преподаватели, които искат да бъдат по-ефективни и въздействащи по време на своите обучения и лекции.

Виртуалната и добавената реалност може да подпомогнат бизнес процесите чрез:

Изграждане на онлайн обучение за служители със следните цели: запознаване с трудовите изисквания;

Увеличаване на продуктивността; подобряване на обслужването на клиентите и други;

Изграждане на онлайн обучение за увеличаване на продажбите в търговията на дребно;

Изграждане на тестови модел с обратна връзка в края на всеки един от горе посочените модули;

Изграждане на онлайн обучителни курсове в образователната сфера и интегриране на геймификация и тестови модел (за проверка на знанията) към тях.

Ако искаш да научиш повече,
изгледай нашето обучително видео


Искаш да видиш над какво сме работили в тази сфера?

Посети портфолио ни!